باید بر فیلم های شبکه سینمای خانگی نظارت بیشتری شود

«امیرحسین شریفی»، تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، در خصوص وضعیت شبکه سینمای خانگی گفت: در سال‌های گذشته رایت فیلم‌های سینمایی 600 میلیون تومان خریداری می‌شد اما امروز این مبلغ به 150 میلیون تومان رسیده است و این یعنی فاجعه.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=475