راه اندازی فروشگاه اینترنتی نشریه سینمای خانگی

از این پس کاربران سایت نشریه سینمای خانگی می توانند از امکان خرید اینترنتی نیز بهره مند شود. هم اکنون خرید اینترنتی این سامانه محدود به خریداری نشریه می شود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=491