تهیه کنندگی مهتاب کرامتی در شبکه سینمای خانگی

 تصویربرداری این مجموعه مدتی پیش در لوکیشن اصلی این کار در حوالی تهران به پایان رسید و به تازگی تدوین آن توسط میثم میرزایی آغاز شده است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=506