فیلم

در این فیلم فرامرز قریبیان،کوروش سلیمانی، میر طاهر مظلومی، امیرحسین آرمان و سیما خضرآبادی حضور دارند. فیلمنامه را حسین تراب نژاد نوشته و فرشاد خالقی آن را فیلمبرداری کرده است. سال تولید فیلم 1391 و مدت آن 92 دقیقه می باشد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=509