رفیق راه و جاده شهریار پروانه ساخت ویدئویی دریافت کردند

شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدئویی در جلسه 15 تیر خود که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد،برای ساخت فیلم نامه های : "رفیق راه "به تهیه کنندگی قاسم منصور آبادی و کارگردانی محمود شریفی و "جاده شهریار "  به تهیه کنندگی و کار گردانی وحید قاضی سعید پروانه صادر کرد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=461