نمایش خانگی بازوی کمکی برای سینمای ایران است

«داریوش بابائیان» گفت: جدا کردن جشنواره فیلم‌های ویدئویی از جشنواره فیلم فجر اقدام بسیار خوبی است چرا که در سینما فیلم‌های ویدئویی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

http://cinemayekhanegi.com/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=417