شبکه سینمای خانگی ابزار کمک به گسترش سینمای ایران

مصطفی محمودی دبیر اتحادیه شرکت‌های ویدئو رسانه ایران در نشست اعضای هیئت مدیره اتحادیه ویدئو رسانه با سید صادق موسوی مدیر کل نمایش خانگی سازمان سینمایی، گزارشی از مجموعه فعالیت های انجام شده توسط این تشکل صنفی در سه سال گذشته ارائه داد. سپس به برخی مشکلات و تنگناهای پیش روی اتحادیه که در مدت سه سال گذشته سیر صعودی یافته اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر سازمان سینمایی به حوزه مهم نمایش خانگی شد.

http://cinemayekhanegi.com/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=408