سر به مهر از شبکه نمایش خانگی سر درآورد

فیلم سینمایی «سر به مهر» به کارگردانی هادی مقدم دوست در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=262