بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رخشان بنی اعتماد هم آمدند /اعلام حمایت از نامه سینماگران
گروه فرهنگی: به دنبال اعتراض مکتوب 45 سینماگر به مدیران و سیاستگذاران فرهنگی کشور درباره وضعیت سینمای ایران و محدود کردن سینمای فرهنگی دیروز تعدادی دیگر از فیلمسازان شناخته شده به جمع سینماگران امضاکننده نامه پیوستند. روز گذشته بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی در گفت وگوهایی جداگانه با مهر، حمایت خود را از نامه جمعی سینماگران ایرانی در انتقاد از بی توجهی به فیلم های فرهنگی اعلام کردند. بهرام بیضایی با اشاره به نامه جمعی سینماگران گفت: «در این نامه از مفهوم بی توجهی به سینمای فرهنگی و مستقل حمایت کردم. من هیچ کدام از فیلم های جشنواره را ندیده ام، اما به بی توجهی به فیلم های فرهنگی و مستقل و سرنوشت سازندگان آنها معترضم. من خواستار هیچ چیزی نیستم و فقط معترضم. می دانم اینجا نمی شود از شخصی توقع داشت. به همین دلیل از کسی درخواستی ندارم اما می دانم سینمای فرهنگی و مستقل آنقدر مورد بی توجهی قرار می گیرد تا نابود شود.» داریوش مهرجویی هم با حمایت از نامه سینماگران مبنی بر لزوم توجه بیشتر به سینمای فرهنگی گفت: «من از حرکت گروهی هنرمندان و سینماگران حمایت می کنم. فیلم «سنتوری» خود من هم با اینکه از جشنواره پارسال جوایزی نصیب خود کرده و حتی پروانه نمایش دارد، قربانی برخورد سلیقه یی شده است. من مدتی است خانه نشین شده ام، چون فضا را برای فیلمسازی مناسب نمی بینم.» همچنین دیروز رخشان بنی اعتماد هم که در سفر خارج از کشور به سر می برد، با ارسال نامه یی الکترونیکی از نامه سینماگران مبنی بر توجه بیشتر به فیلم های فرهنگی حمایت کرد. پیش بینی می شود طی روزهای آینده تعداد دیگری از سینماگران ایرانی به جمع امضاکنندگان این نامه بپیوندند. اعتماد ۱۰/۱۱/۸۶