هنگامی که خبر نمایش فیلم داده شد، خیلی ها خوشحال شدند، از بازیگران قدیمی فیلم گرفته تا همه علاقه مندان سینما. البته در همان زمان خیلی ها نگران بودند که این فیلم چگونه نشان داده می شود، کامل، بدون جرح و تعدیل، با تفسیر مناسب، با حضور عوامل فیلم- حالاکارگردان نه لااقل با حضور برخی بازیگران- اما اگر همه اینها هم رخ نمی داد همین پخش فیلم از سیما خود فرصتی از دست ندادنی بود. فیلم گاو تنها فیلمی بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی آن را تایید کرده بود.
    
    
    فیلم نشان داده شد، البته با حذفیات. داریوش مهرجویی که قبل ترها به تلویزیون اعتراض کرده بود، این بار سکوت اختیار کرد یا کسی به سراغش نرفت.
    
    
    اما ایسنا در فرصتی بعدتر به سراغ انتظامی بزرگ رفته است و از او درباره رابطه سیما و سینما پرسیده است و نمایش این فیلم.
    
    
    انتظامی ابتدا از تصمیم تلویزیون در خصوص پخش فیلم تعجب کرده و گفته است:
    
    
    به نظر بازیگر نقش ، باید این فیلم همراه با تجزیه و تحلیل می بود اما باید با حضور کارگردان خود اثر انجام شود و از سایر عوامل اصلی نیز یاد شود.>
    
    
    اما حذفیاتی که در فیلم انجام گرفته هم مورد انتقاد بوده است. وی گفت: بود که دستور داده شد سینمای ایران پس از انقلاب مجدداً کار کند.> اعتماد ملی ۱۸/۹/۸۶