ظهور دوباره سریال لاست و پایان 24

هر روز که می گذرد، کار برای فعالان بازار شبکه نمایش خانگی سخت می شود. غالب شرکت های تولید و پخش فیلم و سریال اعتراف می کنند که هم بازار شبکه نمایش اشباع شده و هم رقبای آن هر روز قدرتمندتر می شوند.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=264