فیلم ویدئویی «هدیه گرانبها» کلید می‌خورد

فیلم ویدئویی «هدیه گرانبها» به کارگردانی داود موثقی به سفارش موسسه رسانه های تصویری برای شبکه نمایش خانگی ساخته می شود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=244