استاندار همدان گفت : فیلم سفال و سرامیک استان همدان توسط احمدرضا درویش و با همکاری ۹ نفر از کارگردانان کشور در ۱۰ بخش ۵ دقیقه ای ساخته می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سینمای ایران، بهروز مرادی در چهاردهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: این فیلم از ابعاد مختلف به معرفی سفال همدان می پردازد و به تبلیغ این کالادر بازارهای خارجی کمک خواهد کرد.استاندار همدان اعلام کرد: فیلم تبلیغاتی سفال و سرامیک استان همدان توسط احمدرضا درویش و با همکاری ۹ نفر از کارگردانان کشور در ۱۰ بخش ۵ دقیقه ای ساخته می شود.ایران ۲۵/۷/۸۶