بخش فرهنگی:سومین جشنواره فیلم پروین اعتصامی با نگاه ویژه به رهنمود رهبر معظم انقلاب و توجه به مفهوم سال اتحادملی وانسجام اسلامی از دهم لغایت چهاردهم دی ماه برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما مازیار رضا خانی مدیر جشنواره در یک نشست رسانه ای با بیان اینکه جشنواره فیلم زنان فیلمساز از این دوره با عنوان “پروین اعتصامی” برگزار می شود اعلام کرد: سومین جشنواره پروین اعتصامی امسال در سه بخش نیلوفر ،ویژه و نگاه نو برگزار می شود و در بخش نگاه نو جشنواره، بهترین فیلمنامه با موضوع اتحاد ملی وانسجام اسلامی معرفی خواهد شد.وی تاکید وتوجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مفهوم اتحاد ملی وانسجام اسلامی را انگیزه برگزاری این بخش وتوجه به این سوژه دانست.مدیر جشنواره فیلم پروین اعتصامی درادامه گفت: بخش ویژه این جشنواره به بررسی فیلم های با موضوع دفاع مقدس می پردازد ودر مراسم اختتامیه نیز از پنج زن فعال در دوران جنگ تحمیلی تجلیل ویژه به عمل خواهد آمد. رسالت ۱۷/۷/۸۶