& بابا کچل کردین مارو! می دونیم خودمون! این برنامه ای که سحرهای ماه مبارک از شبکه ملی پخش می شود، مثل تمام سریال های امسال، از ماه ها(!) پیش با برنامه ریزی و طرح و ایده و هدف گذاری و خرج بودجه کلان آماده شده، یه وقت فکر نکنین که دوشب مونده به مباه مبارک به ساعد باقری زنگ زدن گفتن تروخدا بیا که آبرومون رو هواس! نه به جون میرزا اینطوری نیس، نشون به اون نشون که برنامه پر از آیتم های مختلف و متنوع و حرفه ایه! متن ها هم که اصلاادبی صرف نیس، حالاهی گیر بدین بگین چرا امسال سحرها برنامه شبکه یک اینقدر ضایع اس!
    & به این جملات شاهکار توجه فرمایید و ازشیرین بانو برای انبساط خاطر روزه دارها تشکر کنید: مجری خانم اخبار بیست و سی- اونیکه هفته پیش گفتم، نه، اون یکی - دربرنامه «یکشنبه» شب هفته قبل به نام خالق زیبایی ها! به بیست و سی «چهارشنبه» شب خوش اومدین! (چند شنبه؟!) مجری توانمند و حرفه ای «مسابقه یک» جمعه شب: خب، یک مسابقه دیگر هم علی رغم تمام اتفاقات جالبی که درش افتاد، به پایان رسید!! (چه جالب! با تمام اتفاقاتش به پایان رسیده ها!!)
    & یک برنامه کوتاه اما دیدنی دقایقی پس از افطار از شبکه یک سیما پخش می شود که مقایسه همزمان روزهای جنگ درایران و عراق است، هم سوژه نو است و هم پرداخت، مرسی!
    & ایمیل زدن که از سریال فوق حرفه ای «اغماء» تشکر کنم، بد فرم! بویژه با آن «دودپردازی» کاملامسخره ای که هویجوری- غیر از اتاق عمل- همه جا جزئی از لوازم صحنه شده است، آقا! ما غیر از سیروس مقدم توی این مملکت کارگردان نداریم؟! حتما که نداریم! ولی به قول میرزا همه چی مون به همه چی مون می آد، سریال مون هم به برنامه سحرمون می آد!!
 کیهان ۲/۷/۸۶