وبلاگ نشریه سینمای خانگی راه اندازی شد، به آدرس www.cinemayekhanegi.blog.ir

وبلاگ جدید نشریه سینمای خانگی به آدرس www.cinemayekhanegi.blog.irبه منظور ارتباط بیشتر علاقمندان به مطالب نشریه سینمای خانگی و سایت نشریه سینمای خانگی راه اندازی شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=495