معرفی هیأت داوران بخش پویانمایی جشنواره یاس

بهرام عظیمی، سعید توکلیان و روانبخش صادقی به عنوان اعضای هیأت انتخاب و داوران بخش پویانمایی دومین جشنواره بینالمللی فیلم ویدئویی تهران (یاس) معرفی شدند.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=489