ایران برزیلته، در راه شبکه سینمای خانگی

«ایران برزیلته » به کارگردانی فرید شرعی همچنان در مرحله مقدماتی قرار دارد و طی هفته آینده با آغاز مرحله حذفی دو نفر به فینال مسابقات راه پیدا خواهند کرد. به گفته محسن افشانی مجری طرح پروژه، به هر 24 نفر حاضر در مسابقه به طور قرعه کشی یک تیم تعلق میگیرد و آن تیم تا مرحله پایانی نیز تغییر نخواهد کرد. حال اینکه در مرحله قرعهکشی تیم ضعیفی به یک شرکت کننده تعلق گیرد به صورت کاملاً اتفاقی است و بستگی به شانس آن فرد دارد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=486