ضرورت توجه خانواده ها به آماری عجیب از رابطه جوانان، موسیقی، و شبکه خانگی

دیدن جوانانی که هدفون در گوش و بی خبر از همه جا در خیابان راه می روند، در واگن های مترو در گوشه ای ایستاده اند و حتی در دانشگاه ها پدیده نادری نیست. گوش دادن به موسیقی به یکی از تفریحات طولانی مدت جوانان تبدیل شده است که زمان زیادی را از آنها می گیرد. صحبت کردن در باره خواننده ها و دیدن تصاویر آنها بر روی جلد مجلات به شدت به چشم می خورد. تاخت و تاز مجلات زرد به حدی است که چند برابر بیش از رسانه های جدی جلوی دکه های روزنامه فروشی را اشغال کرده اند.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=470