تلاش برای ورود فیلم سینمایی مارمولک به شبکه سینمای خانگی

شنیده می شود نسخه ای از فیلم «مارمولک» برای دریافت پروانه نمایش به وزارت ارشاد ارائه شده است. چند سال پیش نسخه سینمای خانگی «مارمولک» در دوبی به بازار آمد و در حال حاضر همین نسخه در بازار غیر رسمی موجود است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=436