مجموعة طنز «پایتخت۳»در سراسر کشور توزیع شد

مجموعة طنز «پایتخت۳ » ششم خردادماه مصادف با عید مبعث در سراسر کشور توزیع شد.  مجموعة پایتخت که از نوروز سال ۱۳۹۰ برای شبکة یک سیما توسط سیروس مقدم ساخته شد با استقبال بینظیری که داشت سری دوم و سوم این مجموعه نیز برای ایام نوروز سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ساخته شد. سریال پایتخت 3 یکی از مجموعههای پرطرفدار تلویزیون بود که بعد از سه ماه از پخش آن در اختیار مخاطبان شبکة سینمای خانگی قرار میگیرد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=306