توزیع

ختاپوس اولین تجربه سینمایی سید جواد هاشمی در مقام کارگردان است. این فیلم جز فیلم هایی است که برای کودکان ساخته شده و نشانگر آن است که ژانر از نفس افتاده کودک و نوجوان جان دوباره ای گرفته است، اما باید گفت با یک یا دو اثر این ژانر عقب مانده سینمای ما رونق نخواهد گرفت و باید آثار محکم تری در این راستا ساخته شود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=459