عشق تعطیل نیست، در راه شبکه سینمای خانگی

سریال «عشق تعطیل نیست » به کارگردانی بیژن بیرنگ همچنان در مرحله پیش تولید قرار دارد و گروه این روزها مشغول مذاکره با بازیگران و ساخت دکورهای مجموعه هستند. پیش تولید این سریال از سال گذشته آغاز و تاکنون از طرف عوامل تولید نام بازیگران مختلفی برای بازی در این سریال اعلام شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=431