پخش تله فیلم

"آخر خط" در ژانر درام با قالبی اجتماعی، مصائب و علاقمندی یک جوان عشق فیلم را به تصویر می کشد که در طول داستان با مشکلات فراوانی روبرو می شود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=429