اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران حامی فیلم های فاخر شد

طرح حمایت از فیلم های فرهنگی هنری و فاخر با هدف توسعه بازار اینگونه فیلم ها در گستره حوزه سینمای خانگی ، وارد فاز اجرایی خود شد و اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران با دورنمای افزایش مخاطب و فروش این محصولات و در نتیجه ارزش افزوده فیلم های یاد شده که بازگشت مالی بسیار مناسب تری برای صاحبان اینگونه آثار خواهد داشت این فیلم ها را در سبد حمایتی خرید خود قرار می دهد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=427