در نشست جنتی و ستاری مطرح شد: رسانه ها سرپل تقویت بازار محصولات فرهنگی هستند

تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور سورنا ستاری و علی جنتی وزیر و فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد.

http://cinemayekhanegi.com/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=405