پس از اظهار نظر هفته گذشته وزیر ارشاد در اتاق بازرگانی ایران و اینکه احتمال انحلال موسسه رسانه های تصویری وجود دارد بحث‌های فراوانی درباره سرنوشت این موسسه مطرح شد

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=401