حضورفامیل دور و کلاه‌ قرمزی در جام جهانی

امروز از پوستر یک قسمت از مجموعه «کلاه قرمزی» تحت عنوان «کلاه قرمزی و جام جهانی» رونمایی شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=299