شاهگوش هم شاه کلید شبکه سینمای خانگی نبود

سریال « شاهگوش » با وجود نام بزرگی چون « داوود میرباقری » در رأسش قرار بود که شاه سریال های شبکه نمایش خانگی باشد اما حالا با گذشت هفت ماه از توزیع آن در سطح بازار، شروع خوب و هیجان انگیز این سریال به پایانی کسل کننده و راکد نزدیک می شود تا از طلسم شبکه نمایش خانگی تخطی نکرده و ثابت کرده باشد که آغاز خوب و انفجاری، حرکت کجدار و مریز در میانه های راه و در نهایت انتهای سرهم بندی شده فصل مشترک اکثر سریال های شبکه نمایش خانگی است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=297