تفتی:

کامران تفتی با اشاره به فیلم ویدیویی «مسافران بهشت» که به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است، گفت: این فیلم متن جذاب و دلچسبی دارد و داستان آن کاملا به‌روز است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=296