قلب یخی دوباره تپید  

« واقعا می توان اعتماد کرد؟» این نخستین سوالی است که احتمالا در مواجهه با پوسترهای سریال «قلب یخی» از خودتان پرسیده اید. کاملا هم حق دارید چون این سریال در بدقولی و بی نظمی روی همه را سفید کرده. حتما خاطرتان هست که «قلب یخی» ابتدا توسط محمد حسین لطیفی به بازار آمد اما با پایان فصل اول کارگردان ، بازیگران و کل قصه عوض شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=289