معراجی‌ها وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود

فیلم سینمایی معراجی ها در روزهای آینده وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=287