فیلم

تله فیلم «نوزده بزرگ‌تر از بیست» به کارگردانی فرشید سلیمی و موسی رضوی و با درونمایه طنز پس از پشت سرگذاشتن مراحل فنی، ۲۰ خرداد ماه وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=266