انا لله و انا الیه راجعون

یا صاحب الزمان تو به فریاد ما برس

ما ببین چه بر سر از این دشمنان ماست...