بنام خدای منان و حنان

پس از مدتها می خواهم خودم بنویسم. چند سال طول کشید تا بالاخره کم کم دارد پیگیری ها جواب می دهد. " در اثر صبر نوبت ظفر آید..."

به زودی اخبار خوبی از بعضی اتفاق ها را در این وبلاگ به اطلاع دوستان می رسانم. حتما مراجعه کنید و برای هر چه بهتر شدن مسیر راهنمایی نمایید.

دعای خیر شما را خواهانم.

مهدی عظیمی میرآبادی