تصویربرداری سری جدید مجموعه «شام ایرانی» با حضور چهره‌های سینما و تلویزیون به تازگی آغاز شده و در قسمت اول از سری جدید از این مجموعه رضا شفیعی‌جم میزبان محمدرضا شریفی‌نیا، محمدرضا هدایتی و برزو ارجمند خواهد بود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=291