آیت الله مکارم شیرازی: آزادی آری، اهانت نه
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور، رفتار اهانت آمیز غرب علیه پیامبر اسلام را به نام آزادی، تقبیح کرد.به گزارش ایسکانیوز، وی با محکوم کردن رفتا رهای موهن غرب گفت: آزادی آری، اما اهانت نه و کدام انسان با وجدانی، آزادی خود را توهین به دیگران می داند. وی ادامه داد: اینکه فکر کنید این کار از طرف یک یا دو روزنامه نگار انجام می گیرد اشتباه است بلکه در دانمارک، جریانی به راه افتاده است که در هفده روزنامه مهم این کشور کاریکاتور اهانت آمیز می کشند و منتشر می کنند و در هلند نیز بر ضد پیامبر اسلام فیلم تهیه می کنند. این مرجع تقلید، پیشرفت اسلام در جهان را مهمترین عامل نگرانی غرب و هجوم آنان به مبانی عقیدتی و مقدسات اسلام دانسته و گفتند: اسلام به سرعت پیشرفت می کند و آنها نگران هستند که منافع نامشروع برخی دولت ها از سوی اسلام به خطر بیفتد. آیت الله مکارم شیرازی، چاپ کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام را منافی حقوق بشر و احترام به ادیان دانسته و یادآور شد: چنین اقدامات موهنی، احساسات یک و نیم میلیارد مسلمان را بر می انگیزد و این کار با حقوق بشری که غرب ادعا می کند، منافات دارد. 

آفتاب یزد ۱۹/۱۲/۸۶