پرونده‌ «شاهگوش» کی بسته می‌شود؟ + عکس‌های جدید

اکنون 18 قسمت از این سریال 28 قسمتی روانه بازار شده است و تا حدود سه ماه دیگر پرونده‌اش بسته می‌شود.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=245