توکلی: بارها گفتند دل شیر داری که این فیلم را می سازی

رضا توکلی عنوان کرد: «سوال این گونه پیش می آید که چطور رضا توکلی یک فیلم پلیسی می سازد؟ اما من و شاید خیلی از سینماگرانی که سینه سوخته عرصه سینما و هنر هفتم هستیم برای به دست آوردن شرایط ایده آل جهانی قلبمان می‌تپد به همین خاطر به ژانرهای دیگر و نوع دیگری از سینما فکر می کنیم

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=294