در نخستین واکنش به نامه سینماگران، معاونت سینمایی ارشاد هشدار داد: مطالبات تند به گفت وگوی نرم آسیب می زند


نویسنده: علیرضا امیرحاجبی

پس از انتشار نامه 45 نفر از اهالی سینما و اظهار نگرانی نسبت به برخی اعمال نظرات در جشنواره فیلم فجر، مهندس محمدرضا جعفری جلوه معاونت سینمایی وزارت ارشاد نسبت به موقعیت و فضای ایجادشده و همچنین این نامه سرگشاده واکنش نشان داد.
    
    
    وی که در برنامه مردم ایران سلام سخن می گفت با تاکید بر دو رکن اساسی اصولگرایی و آزاداندیشی فضای فرهنگی سینمای کشور را اینچنین تعریف کرد: وی در ادامه به بررسی افراط و تفریط هایی در این زمینه پرداخت: جعفری جلوه در ادامه سخنان خود مدیریت فرهنگی کشور را مسوول تعریف کرده و دغدغه ها و همچنین نگرانی های موجود را اینچنین ترسیم کرد: معاونت سینمایی کشور در زمینه بحث نظارت بر امور سینمایی و سینماگران می گوید: وی در بخش دیگری از سخنان خود به شکلی ناواضح به گلایه های سینماگران معترض اشاره کرد: وی پس از تاکید بر مشی و روش اعتدالی مدیریت خود در بخش سینمای ایران به شکلی تلویحی به سینماگران منتقد و معترض هشداری جدی داد:
اعتمادملی ۱۱/۱۱/۸۶