نامزدهای بخش «ترانه فیلم و سریال» جشن «حافظ» اعلام شد

نامزدهای بخش «ترانه فیلم و سریال» چهاردهمین جشن سینمایی- تلویزیونی «حافظ» از سوی هیات داوران این جشن اعلام شد.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=293