از کمک های تسلیحاتی فرانسه به رژیم صدام خجالت می کشم
خانم آوینوس دوویکتور محقق فرانسوی که در خصوص سینمای ایران و سینمای دفاع مقدس تحقیق می کند در بازدید از مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر با اشاره به زیبایی های موزه جنگ خرمشهر در نشستی با مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر و تعدادی از آزادگان و جانبازان خرمشهر در خصوص کمک های تسلیحاتی دولت وقت فرانسه به رژیم صدام در زمان جنگ تحمیلی و وقوع جنایات بی شمار علیه ملت بزرگ ایران با این سلاح ها گفت: به عنوان یک فرانسوی از این جنایات ضدبشری خجالت می کشم. وی با تحسین از سینمای دفاع مقدس ایران گفت: ایران اولین کشوری بوده است که در خلال جنگ و تبعات آن به سینمای جنگی پرداخته است. وی خاطرنشان کرد: سینمای جنگ ایران این توفیق را داشته است که در تمام زمینه ها حتی کمدی فیلم بسازد. خانم دوویکتور که در یکی از فیلم های سینماگران ایرانی در خصوص جنگ های بوسنی و هرزگوین نیز بازی کرده است، گفت: در خصوص فیلم های مستند شهید مرتضی آوینی مستندساز بزرگ جنگ ایران و عراق تحقیقات وسیعی را آغاز کرده ام. وی ضمن ستایش از فیلم های مستند جنگی شهید آوینی فیلم خرمشهر، شهری در آسمان را از شاهکارهای این فیلمساز ایرانی توصیف کرد. این محقق زن فرانسوی که در دانشگاه آوینیون فرانسه تدریس می کند در خصوص زیبایی شناسی موزه جنگ خرمشهر و تصاویر مربوط به جنگ تحمیلی نیز گفت: تصاویر رزمندگان ایرانی و حضور مردم ایران در دوران دفاع مقدس از جاذبه های بالایی برخوردار است. وی حضور در مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر بویژه دیدن آثار استاد پلنگی در خصوص حماسه مقاومت و فتح خرمشهر را یک توفیق برای خود برشمرد و اظهارداشت: پویایی موزه جنگ خرمشهر و روایتگری خوب در آن از نقاط درخشان این مرکز است. وی در پایان گفت: فراموش نکنیم که تحریک صدام به جنگ علیه ایران و سایر تحولاتی که اکنون در منطقه روی می دهد ریشه در حرص و آز قدرتهای بزرگ برای بلعیدن منافع نفتی منطقه است. رسالت ۲/۱۱/۸۶