تازه های پویانمایی در شبکه نمایش خانگی

در ماه های اردیبهشت و خرداد سال جاری، شش اثر انیمیشن ایرانی و خارجی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.

http://cinemayekhanegi.ir/Default.aspx?tabid=96&ArtMID=425&ArticleID=290