معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد و اسلامی گفت: علت کمبود جذابیت برخی از آثار ادبیات انقلاب، تکراری بودن موضوعات است.
محسن پرویز، نویسنده و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد و اسلامی در گفت‌وگو با ستاد خبری اولین جایزه جشن بزرگ داستان انقلاب گفت: اگر بخواهیم ادبیاتی جذاب و بکر در ادبیات انقلاب داشته باشیم، بایستی نویسندگان از پرداختن به موضوعات تکراری دست برداشته و با فرمی جدید در نگارش به موضوعاتی که توجه نشده و یا کمتر در معرض دید بوده است، بپردازند.
وی اطلاعات فردی و دریافت‌های شخصی نویسندگان را برای خلق اثری در موضوع انقلاب کافی ندانست و گفت: وقتی نویسنده تنها به دریافت‌ها و اطلاعات خود متکی باشد، حاصل کار در جذب مخاطب موفقیت نخواهد داشت، ولی پژوهش درباره انقلاب برای نویسندگان در خلق آثار بسیار مفید است و نویسنده با حجم اطلاعات فراوان در بسط و گسترش داستان موفق‌تر عمل خواهد کرد.
پرویز گفت: برخی نویسندگان تنها رخدادهای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را جزو ادبیات انقلاب می‌دانند، در حالی که تمامی اتفاقاتی که منجر به پیروزی انقلاب و بعد از آن حتی تا به امروز شده است، زیر شاخه ادبیات انقلاب محسوب می‌شود.
وی خط کشی میان ادبیات انقلاب و دفاع مقدس را نادرست خواند و اظهار داشت: یکی از علل اصلی جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی بود؛ پس چگونه می‌توان این دو رخداد مهم را از هم جدا کرد، در حالی که حجم زمانی جنگ بیشتر از انقلاب بوده است،‌ بنابراین در هر حال ادبیات دفاع مقدس زیر شاخه ادبیات انقلاب است.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان با راه‌های مختلف قصد تضعیف اراده مردم ایران را داشتند، تمام این وقایع در طول این سال‌ها اگر در آثار نویسندگان آمده باشد جزو ادبیات انقلاب است.
وی افزود: در حوزه کودک و نوجوان خوشبختانه به نسبت بزرگسال آثار بهتری خلق شده و امید است این راه ادامه داشته باشد و ادبیات بزرگسال انقلاب نیز به خوبی به شکوفایی برسد.
وی در پایان ضمن بیان این مطلب که در ادبیات انقلاب کار دشواری در پیش داریم، خاطرنشان کرد: در ادبیات انقلاب در همه حوزه‌ها به انرژی بیشتر و حمایت دو چندان مسؤولان نیازمندیم، تا ادبیات انقلاب دچار تحولی شگرف شود. سایت آفتاب ۱۲/۱۰/۸۶