نویسنده: سعید متین

قصه ای قدیمی در کودکی برایمان نقل می کردند درباره شیری که جنگلی را به تصرف خود درآورده بود. او اگرچه در ابتدا با زور، هر روز یکی از حیوانات آن جنگل را می خورد ولی پس از چندی آن چنان در آن جنگل رعب و وحشت ایجاد کرد که حیوانات جنگل برای در امان ماندن از وحشی گری هایش، روزانه یکی از خودشان را برای غذای شیر به پیشگاهش تقدیم می کردند. کم کم اعوان و انصار شیر ستمگر مثل روباه و شغال و گرگ نیز اوضاع را به گونه ای جلوه دادند که به تدریج این قضیه برای حیوانات آن جنگل به صورت عادت درآمد و از خاطر بردند آن شیر به زور جنگلشان را اشغال کرده و هر روز یکی از آنها را می خورد تا اینکه خرگوشی باهوش و شجاع تصمیم گرفت به این فاجعه خاتمه دهد و...
    مقصود از این مثال وجهه ای است که امروز توسط رسانه های وابسته به سرمایه داری جهانی برای سیاه کارترین و بدنام ترین سازمان های تروریستی و سرکوبگر تاریخ بشر، تراشیده می شود. اگر تا چندی پیش سعی می کردند با پوشش های مختلف مثل تهیه و تولید برنامه ها و فیلم های جانبدارانه و تبلیغاتی، به فرشته جلوه دادن دیوهای مخوفی همچون سازمان سیا (CIA) یعنی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا بپردازند، امروز گویی دیگر قبح همه چیز شکسته و علناً در بالای صفحه اول سایت اینترنتی گویانیوز (که کلی هم ادعاهای دموکراسی و حقوق بشری و دفاع از جریان آزاد اطلاع رسانی دارد!!) شاهد تبلیغ این سازمان جنایت پیشه هستیم! آنچه که حتی در هیچ یک از رسانه های خود آمریکا سابقه نداشته و ندارد. اگرچه پیش از این ورای گردانندگان پشت پرده سایت گویانیوز، سوء سابقه عروسک جلوی پرده این سایت، یعنی «فرشاد بیان» به دلیل خوش خدمتی هایش به رادیو صدای آمریکا و سازمان سیا برکسی پوشیده نبود ولی امروز انگار دیگر به سیم آخر زده اند و همه چیزشان را روی دایره ریخته اند!! عنوانش را هم گذارده اند: جریان آزاد اطلاع رسانی!!!! جل الخالق!
    البته این پرده درانی حضرات، به یکباره خود را نشان نداد. قضیه از آنجا شروع شد که با سوء استفاده از کم حافظگی تاریخی برخی آدم ها، امپریالیسم آمریکا (با آن همه گذشته سیاه در قتل و کشتار و استعمار ملل آزاده و اشغال سرزمین های دیگر مثل ویتنام و کره و آمریکای لاتین و کودتای ننگین سال 1332 در همین کشور خودمان و حمایت از خونخوارترین دیکتاتورها و مستبدین تاریخ معاصر) منادی دموکراسی و حقوق بشر شد! آنچه که متأسفانه بعضی شبه روشنفکران و وامانده های سیاسی و مدعیان آزادیخواهی و ملی گرایی و اصلاح طلبی نیز بر طبلش کوفتند. اوضاع به آنجا رسید که در فضای ایجاد شده، حتی نمی شد از سابقه و عملکرد شرم آور حکومت های مختلف در آمریکا سخن گفت. پروپاگاندای شدید رسانه های وابسته آنچنان هجمه ای بر اذهان نسل امروز برد که امپریالیسم همچون بت دموکراسی در جهان جلوه گر شد و از آن بالاتر، حتی صهیونیسم که فقط تماس با آن، انسان را نجس می کند، نیز در زمره مظاهر حقوق بشر درآمد!!!
    دیگر یادمان رفت که آن امپریالیسم چگونه سالیان سال است، آزادیخواهان را در اقصی نقاط جهان اعم از شیلی و آرژانتین و اروگوئه و پرو و بولیوی و زیمباوه و آنگولاو اتیوپی و افغانستان و ویتنام و لائوس و کامبوج و... قلع و قمع کرده و می کند. یادمان رفت که همین آمریکای طرفدار حقوق بشر، چگونه در جریان کودتای پینوشه علیه دولت مردمی آلنده در شیلی فقط یک قلم در استادیوم سانتیاگو بیش از 30 هزار تن را قتل عام کرد. یادمان رفت که مأموران تعلیم دیده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکای به اصطلاح ضد تروریست، چگونه در لبنان و آفریقای جنوبی و برزیل و کنگو و ویتنام و... دست به ترور آزادیخواهان و استقلال طلبان زدند. از یاد بردیم که صهیونیسم با قتل عام فجیع دهها هزار مرد و زن و کودک بی گناه در دیر یاسین و تل زعتر و کفر قاسم و صبرا و شتیلاو... حکومت غاصبانه اش در سرزمین فلسطین را برپا کرد. از یاد بردیم که همین آمریکای پرچمدار دموکراسی در طول سالهای تجاوز به ویتنام، هزاران تن انواع بمب های ناپالم و خوشه ای و میکروبی را بر سر مردم این کشور فرو ریخت که بنا بر آمار چندین برابر بمب های استفاده شده در طول جنگ جهانی دوم بود.
    وقتی با هجوم سرسام آور رسانه های وابسته شان، همه این تباهی ها را در غوغا و سر و صدای خود گم کردند، آنگاه با لباس میش، طلبکارانه پیش آمدند. صهیونیسمی که در اواسط دهه 70 از سوی سازمان ملل، مظهر نژادپرستی و آپارتاید لقب گرفت، اینک به عنوان یکی از اعضای به اصطلاح جامعه جهانی مدعی مبارزه علیه تروریسم است که بنا به اسناد خود صهیونیست ها اغلب رهبران دیروز و امروزشان از درون سازمان های تروریستی بیرون آمدند. امپریالیسم آمریکا که تنها کشور استفاده کننده از سلاح هسته ای در طول تاریخ بشر بوده، اینک مدعی مبارزه با سلاح هسته ای (البته فقط در ایران!) شده است.
    و طبیعی است که حالاهم سازمان سیا (CIA) به عنوان مخوف ترین سازمان تروریستی و سرکوبگر تاریخ معاصر، با افتخار توسط مزدورانش تبلیغ شود و نفس کش بطلبد. و سایت گویا نیوز هم ابایی از انتشار علنی اش نداشته باشد. این در حالی است زمانی گفتن این جمله که «طرف کارت سازمان سیا در جیب دارد» حتی برای ملی گراها و دیگر شیفتگان و وابستگان به غرب یک توهین سنگین تلقی می گردید.
    بازهم بایستی خدا را شکر کرد که دشمنان این ملت را احمق آفرید. کسانی که خود بهتر از هر کسی، خودشان را افشاء می کنند. اگر روزگاری برای یافتن سندی مبنی بر وابستگی بعضی آدم ها به بیگانه، باید هزاران راه خطرناک، پیموده می شد، جاسوسخانه ای همچون سفارت آمریکا به تصرف درمی آمد و اسناد سرسپردگی، رشته رشته در کنار هم قرار می گرفت تا بلکه گوشه ای از خیانت ها روشن گردد، امروز دیگر به سهولت این مدارک به دست می آید. تنها بر آگاهان و نویسندگان و محققان متعهد است که بار دیگر کارنامه سیاه استعمارگران و اذنابشان را تحت هر عنوانی که هستند، بیرون بکشند و در معرض قضاوت اذهان نسل امروز قرار دهند، دیگر آن سوی قضیه، یعنی یافتن نوکران، چندان سخت نیست. کیهان ۱۴/۸/۸۶