چند ماه پس از انعکاس نسبتاً پرسر و صدای خبر تشکیل یک مرکز برای جمع آوری و نشر آثار رئیس جمهور، انتشار یک کتاب بار دیگر نام رابه رسانه ها کشاند. این کتاب که با عنوان منتشر شده است، نتایج حاصل از حضور و سخنرانی دکتر احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا را نامیده و آن را با فتوحات افتخارآفرین جوانان سلحشور ایرانی در جریان جنگ تحمیلی مقایسه کرده و حتی آثار آن را از فتوحات رزمندگان ایران، فراتر و بالاتر دانسته است. برای نگارنده مشخص نیست که چند درصد از مردم و حتی حامیان رئیس جمهور حاضرند نام فتح الفتوح را برای حوادث دانشگاه کلمبیا بپذیرند و چه تعداد از ایرانیان، بالاتر دانستن نتایج سخنرانی رئیس جمهور از فتوحات جوانان ایرانی را قابل قبول می دانند، اما احتمالاً همه ایرانیان- اعم از موافقان، منتقدان و مخالفان احمدی نژاد- بر این باور هستند که هیچ چیز جایگزین سلحشوری های رزمندگان ایرانی نخواهد شد. زیرا دهها و صدها حادثه شبیه به سخنرانی در دانشگاه کلمبیا، تنها گوشه ای از دستاورد فتوحات فرزندان این مرز و بوم است که نتیجه آن در اعتراف به عظمت ایرانیان و گوش فرا دادن به سخنان نماینده ملت ایران متجلی شده و می شود.
    
    به عبارت دیگر، اگر سیاستمداران ایرانی لیاقت و توانایی داشته باشند تا سال های متمادی مـی توانند در سایه امنیت حاصل از فتوحات رزمندگان ایرانی، سخنرانی کنند و حتی در عرصه جـهانی سینه سپر کنند و به زورگویان جهان عامل اصلی اقتدار ایران و ایرانی رایادآوری نمایند.
    
    امـا اقدام مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوریمی تواند زمینه ساز چاپ کتاب های دیگری از سوی این مجموعه باشد. یکی از این کتاب ها که به بسیاری از نقل قول های غیررسمی در خصوص وعده های دکتر احمدی نژاد خاتمه خواهد داد، جمع آوری امانت دارانه همه اظهارات او در دوران تبلیغات ریاست جمهوری است. اگر این اتفاق بیفتد برخی از مردم ناچار نخواهند شد برای اطلاع از این وعده ها به دنبال سایت ها و رسانه هایی بروند که سیاستمداران دولت نهم، آنها را غیرقابل اعتماد می دانند. در آن صورت مردم از طریق یک منبع مطمئن، خواهند فهمید که رئیس جـمهور فعلی آنها، در دوره تبلیغات ریاست جمهوری در خصوص اولویت های اجتماع و برخوردهای احتمالی با ظواهر و پوشش جوانان چه گفته است یا موضع او در مورد افزایش قیمت نفت و تأثیر آن بر معیشت مردم چه بوده است و... .
    
    اما کتاب مهم تری نیز وجود دارد که چاپ آن توسط نهاد ریاست جمهوری، علاوه بر پایان دادن به بسیاری از ابهامات، به کار افراد بسیاری خواهد آمد. چهار ماه پیش، رئیس جمهور 57 اقتصاددان منتقد را به دفتر خود فراخواند و در جلسه ای 5 ساعته با آنها سخن گفت. پس از این جلسه برخی اطرافیان رئیس جمهور وعده دادند که مشروح این گفت وگو از رسانه ملی پخش خواهد شد. اما با گذشت چهار ماه، هنوز این وعده اجرا نشده است.حتی در روزها و هفته های اخیر که صدا و سیما برای انعکاس جزئیات سفر رئیس جمهور به امـریـکـا و تـحـلـیـل هـای گـونـاگون پیرامون آن، فرصت های زیادی دراختیار داشته است باز هم از اجرای وعده مربوط به پخش کامل جلسه مهم رئیس جمهور با اقتصاددانان، خبری نیست ولذا به نظر می رسد بایستی این وعده را فراموش کرد. در چنین شرایطی، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری می تواند با تبدیل مشروح مذاکرات آن جلسه به کتاب و انتشار آن، این فرصت را برای مردم و کارشناسان فراهم کند تا به دقت، مذاکرات میان تیم اقتصادی رئیس جمهور و 57 استاد منتقد را بخوانند و آنگاه در خصوص کارآیی و صحت مواضع هر یک از طرفین قضاوت نمایند. دفتر ریاست جمهوری که برای کتاب مربوط به وقایع دانـشـگـاه کلمبیا، نام را برگزیده است، این بار می تواند یک مباحثه مهم اقتصادی بین طرفداران دو دیدگاه را با نام مـنـتـشـر و بـه این طریق راه را بر گمانه زنی های یک طرفه در خصوص این جلسه و از آن مهم تر، دیدگاههای اقتصادی دولت و منتقدان ببندد . این کتاب همچنین می تواند در اختیار کسانی قرار گیرد که به گفته رئیس جمهور، از کشورهای گوناگون با او تماس می گیرند و خواستار دسترسی به کمک های فکری دولت نهم برای حل مشکلات در کشورهای خود می باشند. کتاب مورد نظر همچنین به یک برای فعالان سیاسی تبدیل خواهد شد تا در انتخابات مجلس هشتم، موافقت یا مخالفت خود با مبانی مورد نظر هر یک از طرفین - رئیس جمهور و منتقدان اقتصادی او - را با مردم در میان بگذارند و به مردم اطمینان دهند که در صـورت راهـیـابـی بـه مجلس، از کـدام دیـدگـاه اقتصادی - مدیریتی حمایت خواهند کرد . ضمن آن که با انتشار رسمی این کتاب، رسانه های کشور به تحریف سخنان رئیس جمهور و سایر سیاستمداران متهم نخواهند شد و رئیس جمهور ناچار نخواهد شد که مانند موضوع آوردن نفت بر سر سفره های مردم، انتساب برخی شعارها به خود را تکذیب و آن را ناشی از اشتباه رسانه ها بداند. آفتاب یزد ۷/۸/۸۶