عباس معلمی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی با انتقاد از سیما به دلیل بالابردن حجم فعالیت هایش در ماه مبارک رمضان و تغییر فضای معنوی این ماه مبارک به صحنه رقابت بین
    شبکه های گوناگون و نشاندن مردم پای برنامه های تلویزیونی گفت: متأسفانه در چند سال گذشته با ساخت برنامه ها و سریال های گوناگون، افزون بر برنامه های عادی که در طول سال پخش می کند، ذهن مردم را به مسایلی مشغول می کند که در زندگی اجتماعی کاربرد چندانی ندارد.
    معلمی با اشاره به این که صدا و سیما در الگوسازی بسیاری از مسائل در جامعه نقش مؤثری دارد، افزود: مسائلی مانند هم کفو بودن، رضایت پدر، رعایت مسائل محرم و نامحرم، توجه به حریم خصوصی اشخاص از جمله موضوعاتی است که سیما با بی توجهی به آن در سریال های ماه مبارک رمضان، الگوهای نامناسبی را به جامعه ارایه داده است. کیهان ۱/۸/۸۶