برگزار نشدن یازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس در امسال قطعیت یافت. یک منبع آگاه پیشتر درگفتگو با فارس از احتمال برگزارنشدن یازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس در آذر ماه امسال، علی رغم اعلام قبلی خبر داده بود. اما یکی از مسئولین جشنواره سینمای دفاع مقدس در گفتگو با فارس، گفت: برگزار نشدن جشنواره فیلم دفاع مقدس در سال جاری قطعی است و برنامه ریزی آن برای سال 87 انجام شده است. بر این اساس، قرار بود جشنواره فیلم دفاع مقدس آذر ماه سال جاری برگزار شود که به دلایلی برگزاری آن به سال آینده موکول شد. رسالت ۳۰/۷/۸۶