ایسنا: مسعود کیمیایی گفت: ساخت فیلمنامه "وصیت مسموم" را به سال آینده موکول کرده ام. این کارگردان سینمای ایران درباره تعویق ساخت این فیلم ادامه داد: امسال رغبتی برای ساخت فیلم ندارم.
    
    به قول دوستی، "دل خوش، سیری چند؟" و باید به دنبال دل خوش بود. کیمیایی که قرار بود، "وصیت مسموم" را امسال کلید بزند، درباره داستان آن گفت: این فیلم شامل دو داستان مشخص است که روایت شان جدا از هم شروع می شود و بعد از نیم ساعت از گذشت فیلم به هم پیوند می خورند. یکی راننده تاکسی است و دیگری محصلی که مثل همه پسرها عاشق شده و به همین خاطر، همه چیز را رها می کند و قرار است عروسی کند. اما در روز عروسی اش اتفاقی می افتد که منجر به زندانی شدنش می شود و هنگامی که بیرون می آید، نمی تواند کار خودش را ادامه دهد. تاکسی می راند و حالااین دو با هم برخورد می کنند. "رییس" آخرین ساخته مسعود کیمیایی چندی پیش در سینماها به نمایش عمومی درآمد. آفتاب یزد ۲۹/۷/۸۶