گروه فرهنگ و هنر: کارگردان سرشناس آمریکایی «برایان دی پالما» با اظهار تأسف از سانسور بخش هایی از جدیدترین فیلمش در آمریکا تأثیرات جنگ آمریکا در عراق را وحشتناک توصیف کرد.
    به گزارش رویتر دی پالما که جدیدترین فیلمش با نام Redacted برگرفته از داستان واقعی وحشی گری گروهی از سربازان آمریکایی و کشته شدن اعضای یک خانواده عراقی به دست آنهاست در مصاحبه ای از این که بخش هایی از این فیلم که مربوط به نمایش چهره عراقی های کشته شده است مورد سانسور قرار گرفته اظهار تأسف کرد و گفت: «من به هر دری زدم تا این فیلم به همان شکل مستند مجوز نمایش بگیرد اما نشد.» او استودیوهای فیلمسازی در هالیوود را به خاطر حمایت نکردن از فیلم ضدجنگ اش مورد انتقاد قرار داد و افزود: «من حتی نمی توانم عکس ها را از استودیو خارج کنم. اینجا چه خبر است؟ اینها عکس های جنگ هستند و با خودتان فکر می کنید نباید چنین اتفاقی بیفتد.» ایران ۲۹/۷/۸۶